REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na dwa ostatnie odcinki S19 na Podkarpaciu

GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów drogi S19 na Podkarpaciu. Odcinki Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz to łącznie ok. 12 km nowej trasy, która na długości prawie 4 km pobiegnie w tunelach.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
S19 Jawornik – Lutcza

Odcinek pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3000 m.

Nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym będzie miał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej, oprócz estakady i tunelu, wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie oraz most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik kat. I w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi lokalne.

Zakończenie prac projektowych i robót budowlanych jest planowane w ciągu 59 miesięcy od podpisania umowy.

S19 Lutcza – Domaradz


Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w Lutczy. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości ok. 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również obwód drogowy w Domaradzu, którego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele w ciągu S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Zakończenie prac projektowych i robót budowlanych jest planowane w ciągu 51 miesięcy od podpisania umowy.

Odcinki drogi ekspresowej S19 Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz przebiegać będą przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składający się ze  zlepieńców,  piaskowców  i  łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo.  
Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA