REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na kolejny odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę pozostałej części obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Odcinek o długości 7,5 km stanowiący kontynuację budowanego od marca 2022 r. odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia swój początek będzie miał na budowanym węźle Kromołów.

Zdjęcia: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Nowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.

Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Terminy realizacji

Na 26 października br. wyznaczony został termin składania ofert. W przypadku braku odwołań i po przeprowadzeniu kontroli przez UZP podpisanie umowy przewidywane jest w pierwszym kwartale 2024 r. Inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym, Buduj, i winna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Realizacja inwestycji według takiego scenariusza pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r. Szczegóły tego postępowania przetargowego dostępne są na naszej platformie zakupowej.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Droga krajowaj nr 78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Biegnie przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Przeniesienie części ruchu, szczególnie pojazdów ciężkich, poza obszar miejskiej zabudowy wpłynie na uspokojenie ruchu na sieci istniejącej. Budowa umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego na drogę o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym.

Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając kilkadziesiąt skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA