REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na koncepcję programową dla II etapu obwodnicy Sanoka

21 sierpnia GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu DK28.

Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia.

Obwodnica Sanoka jest drugą podkarpacką inwestycją z Programu budowy 100 obwodnic, na przygotowanie której rozpoczynamy postępowanie przetargowe. Od 19 sierpnia br. informacje i dokumenty dot. pierwszej inwestycji tj. obwodnicy Kolbuszowej, dostępne są na platformie zakupowej.

Prace koncepcyjne


Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 3 km, w tym:
– 1 km rozbudowy istniejącej DK84
– 2 km budowy nowego odcinka drogi
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
– budowę 2 mostów
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
– budowę urządzeń ochrony środowiska
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
– budowę oświetlenia drogowego
– organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
– zagospodarowanie terenu zielenią

Cel inwestycji


Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (długość ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA