REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na modernizację linii kolejowej Bełchatów – Skierniewice

PLK ogłosiły przetarg na modernizację odcinka Bełchów – Skierniewice. To ostatni etap przebudowy linii Skierniewice – Łowicz, którego efektem będzie większy komfort podróży oraz sprawniejsze i szybsze przejazdy pociągiem. Poprawi się też obsługa ruchu towarowego. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 100 mln zł.

Zdjęcie: Paweł Mieszkowski, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Prace między Skierniewicami a Bełchowem są kontynuacją przebudowy linii Skierniewice – Łowicz, ważnej dla ruchu pasażerskiego oraz towarowego.

Dzięki inwestycji podróżni zyskają wygodny dostęp do pociągów. Podwyższone i przebudowane zostaną perony na przystankach Mokra i Sierakowice Skierniewickie. Wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się wygodnie wsiądą i wysiądą z pociągów. Pojawią się nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Perony będą lepiej oświetlone i wyposażone w czytelne oznakowanie. Lepszy dostęp do peronów stacji Bełchów zapewni nowa kładka dla pieszych nad torami wyposażona w windy. Obiekt poprawi komunikację pieszo-rowerową w tej miejscowości.

Efektem będzie zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h (z obecnych 100 km/h) i towarowych do 100 km/h (z obecnych 70 km/h). Skróci się czas podróży ze Skierniewic do Łowicza.

Zakres prac obejmie przebudowę ponad 16 km torów. Sprawną obsługę pociągów zapewni nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, który zostanie zintegrowany z lokalnym centrum sterowania (LCS) w Skierniewicach. Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia oraz wymiana nawierzchni na 5 przejazdach kolejowo-drogowych.

Po modernizacji odcinka Bełchów – Skierniewice zapewniony będzie sprawny przejazd składów towarowych. Jest to istotne dla obsługi linii Skierniewice – Łowicz, będącej ważną częścią kolejowego korytarza transportowego wschód – zachód. Inwestycja poprawi przepustowość linii. Z trasy będzie mogła skorzystać większa liczba składów.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz realizowane są ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 11 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w II połowie 2026 roku.

W ramach zadań prowadzonych w latach 2020-2023 zmodernizowano odcinek Bełchów – Łowicz, stację Bełchów i przystanek Bobrowniki. Wartość tych robót to ponad 93 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA