Wod-Kan Wiadomości

Przetarg na modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie

Do 16 października 2019 można składać ofertę na roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji pn.: Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie kontrakt 10.

Inwestycja obejmuje: Część nr 1. Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (odSUW –węzła MAW1 do węzła MWA 56) – kontrakt 10.Część nr 2. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskichoraz Lipowej we wsi Brzezina – kontrakt 10 – oraz przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjachprywatnych.Część nr 3. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich – kontrakt 10.
Więcej informacji znajduje się na stronie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. po linkiem 

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI