REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na nadzór nad projektowaniem i budową obwodnicy Oświęcimia

1 kwietnia ogłoszono przetarg na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, odcinek IV obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”.

Do zakresu czynności, które będzie musiała wykonać firma wyłoniona w ramach tego przetargu należą m.in.:
– pełnienie nadzoru nad projektowaniem; weryfikacja dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności; weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,
– zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacją robót aż do daty wystawienia ostatecznego świadectwa płatności,
– wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpraca w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
– świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowaniu usunięcia ewentualnych usterek/wad, stwierdzonych podczas tych przeglądów,
– stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem prac.

Termin otwarcia ofert wyznaczony jest na 15.05.2020 r. , godz. 11:30.

27 marca 2020 r. otwarte zostały oferty, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, odcinka IV obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP). Oferty do niego złożyło 10 wykonawców. Aktualnie trwa sprawdzanie i analizowanie złożonych dokumentów. Obwodnica Oświęcimia będzie dwujezdniową drogą krajową klasy GP, przebiegającą w nowym śladzie, o długości ponad 9 km. W ciągu drogi zaplanowano trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy. Opracowany został „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)” dla inwestycji, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Podczas opracowania projektu budowlanego analizowane będą zawarte w nim, w tym kontekście, rozwiązania. Sprawą priorytetową jest tu bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Lokalizacja drogi obejmie województwa: małopolskie i śląskie, powiaty: oświęcimski i bieruńsko-lędziński, gminy: Bojszowy i Oświęcim. Realizacja drogi przewidziana jest w latach 2020-2024.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA