Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego

GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego, STEŚ-R i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28.

 
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Grafika: GDDKiA O/Rzeszów
Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargach i zakresu zamówienia.

Obwodnica Miejsca Piastowego jest piątą podkarpacką inwestycją realizowaną  w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

Zakres rzeczowy Inwestycji


Przeznaczone do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:
– budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
– budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
– budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
– budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,  
– budowę oświetlenia drogowego,
– organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zagospodarowanie terenu zielenią.

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu


Głównym celem studium korytarzowego (SK) i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami  koncepcji  programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnic i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłych nowych odcinków dróg krajowych. Ostatecznie przebieg nowych dróg zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI