REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Sidziny

Opolski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu DK46.

 
Obwodnica Sidziny powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Prace przygotowawcze

Obwodnica Sidziny jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Głównym celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).   Decyzja ta zatwierdzi korytarz przebiegu projektowanej drogi. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji  inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem  budowę drogi klasy  GP,  czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 46 o długości ok. 8 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Ponadto planowana jest realizacja: 
– mostu przez rzekę Nysę Kłodzką (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego),
– ronda w miejscu  połączenia  z istniejącą drogą krajową nr 46
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– pozostałej infrastruktury związanej z  drogą,
– kanału technologicznego,
– ciągów pieszo-rowerowych,
– oświetlenia,
– urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz  płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w  miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Budowa nowego odcinka drogi z  dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowanego do prognozowanego ruchu, podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie drogi DK46 obok nowo wybudowanej obwodnicy Nysy oraz będącej w  trakcie budowy obwodnicy Niemodlina. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie z  ruchu uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miejscowości.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA