REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK7 (Zakopianki), wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

 
Otwarcie ofert przewidziane jest 21 stycznia 2021 r.

Czynności do wykonania


Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R). Wykonane zostaną także opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji DŚU oraz ewentualnie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest wymagany do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wyłoniona w tym przetargu firma będzie odpowiadała na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawowała nadzór autorski.

Potrzebna inwestycja


O tym, że rozbudowa węzła A4 Kraków Południe jest potrzebna, mówiło się od dawna, jednak by przystąpić do projektowania i później realizacji zadania niezbędne są środki finansowe. 5 października 2020 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji, co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie przetargu.

Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa (A4), DK7 (Zakopianką) i drogami w obrębie miasta Krakowa. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża już średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska-Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie). Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, a to powoduje spiętrzenie ruchu. Sznur samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę.

Konieczne jest zwiększenie przepustowości


Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i DK7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w stronę Zakopanego. Niezbędne jest uzupełnienie węzła o brakujące łącznice Rzeszów – centrum Krakowa oraz centrum Krakowa – Rzeszów. Brak tych relacji skutkuje zawracaniem pojazdów na ul. Zakopiańskiej i ma negatywny wpływ na przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Konieczna jest także likwidacja sygnalizacji świetlnej na łącznicy oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i Poronińskiej. W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ulicą Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic. Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje pokrycie części kosztów odszkodowań oraz robót. Odpowiednie porozumienie z miastem w sprawie współfinansowania tego zadania niedługo zostanie zawarte.

Od granicy miasta Krakowa na południe trwa już opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy DK7 w Libertowie. Do zakresu etapu dokumentacyjnego należy tu także uzyskanie decyzji środowiskowej i przygotowanie koncepcji programowej. Powstanie dwupoziomowy węzeł i bezkolizyjne przejście dla pieszych. Przetarg w systemie „Projektuj i buduj” powinien zostać ogłoszony pod koniec 2021 r., a zakończenie budowy planowane jest w 2025 r.

Co zyskamy?


Przebudowa węzła autostradowego oraz budowa nowego układu komunikacyjnego z węzłem w Libertowie poprawią płynność przejazdu i bezpieczeństwo na ważnym dla ruchu tranzytowego, turystycznego i lokalnego odcinku Zakopianki. W sposób kompleksowy rozwiązane zostanie rozprowadzenie ruchu, kumulującego się przed wyjazdem z Krakowa na Podhale czy dalej na Słowację.

Prace przygotowawcze w przypadku rozbudowy węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2020-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA