REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na opracowanie koncepcji rozbudowy DK22 Podgaje – granica województwa wielkopolskiego

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla ponad 12 km odcinka DK22, dotyczącej rozbudowy na odcinku Podgaje – granica województwa wielkopolskiego.

Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi krajowej nr 22 na podstawie której będzie możliwa realizacja tego zadania. Termin składania ofert cenowych mija 31.08.2018 r. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wybór Wykonawcy oraz zawarcie umowy. Na etapie projektowania GDDKiA organizuje spotkania z biurem projektów, przedstawicielami Samorządów i wspólnie wypracowuje optymalne rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy ponad 12-kilometrowego odcinka DK22 obejmuje m.in.:
– niezbędne poszerzenie jezdni, remont oraz wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś,
– przebudowę poboczy, budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
– ustawienie nowych barier ochronnych oraz wymianę istniejących wg. potrzeb,
– remont mostu na rzece Czarnej w m. Lędyczek,
– remont mostu na rzece Gwda w m. Lędyczek,
– uzupełnienie/wykonanie ciągów pieszo-rowerowych,
– przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach oraz przy przejściach dla pieszych,
– budowę kładek dla pieszych/rowerów wg potrzeb,
– budowę przejść dla pieszych wg potrzeb,
– przebudowę skrzyżowań, w tym budowę lewoskrętów z wyspami kanalizującymi ruch i znakami aktywnymi:
    – z drogą powiatową nr 1009P do m. Chwalimie,
    – z droga powiatową nr 1008P do m. Okonek.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA