REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego dla DK7 Rabka – Chyżne

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego dla zadania: „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7, na odcinku Rabka – Chyżne”.

 
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 10 sierpnia 2020 r.

Zakres przetargu obejmuje wykonanie:
– rozwiązań technicznych,
– analizy i prognozy ruchu,
– oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko,
– zestawienia kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego,
– analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych,
– porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji.

Zakłada się, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ-R).

Planowane parametry techniczne drogi:
– klasa techniczna drogi – GP (S),
– prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),
– prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h),
– przekrój poprzeczny – 2×2,
– szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
– szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
– szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),
– szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,
– nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokumentacja ta służy inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA