REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na opracowanie studium technicznego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłosił przetarg na opracowanie studium technicznego budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód.

 

Zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl
Zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie przygotowanie analizy możliwości rozwoju sieci transportowej w oparciu o dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia i przystanek Warszawa Stadion oraz towarzyszącą im infrastrukturę dalekobieżnego transportu autobusowego i transportu miejskiego czyli autobusy, tramwaje, metro.

Obecnie przy Dworcu Wschodnim jest pętla i przystanki autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, przystanki tramwajowe oraz przystanki autobusów dalekobieżnych. W przyszłości dużo się tu zmieni bo swoje plany mają miasto i Polskie Koleje Państwowe – to modernizacja kolejowej linii średnicowej, rozpoczęcie przygotowań do budowy trzeciej linii metra oraz budowy Trasy Tysiąclecia i przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej. Nie można także zapominać o planach rozszerzenia układu torowego Tramwajów Warszawskich.

Studium wskaże położenie pętli i przystanków autobusów miejskich, przystanków tramwajowych, stacji metra, parkingów (analizie zostanie poddany także system „Parkuj i jedź”), infrastruktury kolejowej, dworca autobusów dalekobieżnych oraz układ chodników, dróg rowerowych i jezdni. Studium techniczne zostanie przygotowane w dwóch etapach: pierwszym, programowym oraz drugim, uszczegóławiającym czyli koncepcji kierunkowej, rekomendacji i wniosków.

Opracowanie programowe pokaże możliwe lokalizacje i zagospodarowanie przyszłego węzła przesiadkowego. Autorzy będą musieli uwzględnić m.in.:
– wygodne połączenie pomiędzy różnymi podsystemami transportu;
– lokalizację dworca autobusów dalekobieżnych, lokalizację pętli autobusowych i tramwajowych, przebieg trzeciej linii metra;
– odcinek al. Tysiąclecia od ulicy Grochowskiej do Kijowskiej wraz z linią tramwajową oraz linię tramwajową na Ząbkowskiej.

Ostatecznie zostaną opracowane trzy warianty – dwa w oparciu o rejon Dworca Wschodniego – bazujący na ulicy Kijowskiej i Trasie Świętokrzyskiej oraz na ulicy Kijowskiej, Lubelskiej i Trasie Tysiąclecia oraz wariant autorski skupiający się na rejonie Dworca Warszawa Wschodnia i przystanku kolejowego Warszawa Stadion.

W etapie uszczegóławiającym analizie zostaną poddane ustalenia z poprzedniego etapu. Jego konsekwencją będzie opracowanie koncepcji kierunkowej i drogowo-transportowej. Aby jak najlepiej poznać oczekiwania pieszych, pasażerów transportu zbiorowego, rowerzystów, kierowców oraz osób mieszkających w sąsiedztwie dworca planowane są konsultacje społeczne oraz badania opinii publicznej.

Zwycięzca przetargu będzie miał na przygotowanie studium 500 dni od dnia podpisania umowy. Dokumenty można składać do 21 października br. do godz. 11.00.

Studium techniczne multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód jest realizowane w ramach projektu pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Źródło: tekst Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA