REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na poprawę bezpieczeństwa na DK9 w Głogowie Małopolskim

Do 3 czerwca 2024 r. można składać oferty w przetargu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim. Inwestycja wykonana zostanie w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Zakres prac

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie dojść do przejść dla pieszych na ciągu głównym DK9 w m. Głogów Małopolski oraz na wlocie podporządkowanym DK9 na DG108413 R (ul. Wola Cicha). Łączna długość wybudowanych chodników o szerokości 2 m wyniesie ok. 90 m. Zakres prac obejmuje również wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych.

Termin realizacji tego zadania w systemie „Projektuj – buduj” to maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Tymczasowe przejście – odpowiedź na wniosek mieszkańców

Do czasu kiedy wykonane zostaną wszystkie prace objęte zamówieniem, GDDKiA podjęłą decyzję o zastosowaniu rozwiązań tymczasowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Głogowa Małopolskiego i w trosce o ich bezpieczeństwo, w pierwszej kolejności w obrębie przedmiotowego skrzyżowania, prędkość dopuszczalna została obniżona z 70 km/godz. do 50 km/godz. Na DK9 wyznaczone zostało też tymczasowe przejście dla pieszych, do którego dojście zostało utwardzone kruszywem, a przy rowie, który znajduje się w obrębie przejścia, zamontowano barierki.

Opracowany projekt stałej organizacji ruchu uzyskał pozytywną opinię Policji, Urzędu Miasta w Głogowie Małopolskim oraz Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Dzięki sprawnej współpracy władz lokalnych i wszystkich służb biorących udział w tym zadaniu, od marca br. mieszkańcy mogą korzystać z nowego przejścia dla pieszych.

Przetarg

Zadanie w Głogowie Małopolskim nie było ujęte w planie zamówień ani w budżecie na 2023 r. Niezależnie od powyższego, w związku z sygnałami mieszkańców o pilnej potrzebie budowy przejścia dla pieszych wraz z dojściami, podjęto działania, mające na celu zapewnienie finansowania. Dzięki temu, możliwe było ogłoszenie przetargu jeszcze w 2023 roku.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji, a po uzyskaniu akceptacji, opracowano Projekt Inwestycji, który został uzgodniony przez Ministra Infrastruktury. Przygotowane zostały wszystkie niezbędne materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w systemie „Projektuj – buduj”. 8 grudnia 2023 r. przetarg został opublikowany. W postępowaniu złożono jedną ofertę, która została jednak odrzucona. Treść oferty była bowiem niezgodna z warunkami zamówienia oraz zawierała błędy w obliczeniu ceny. W związku z powyższym konieczne było unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dla tego zadania. 16 maja przetarg został ponownie ogłoszony. Termin otwarcia ofert to 3 czerwca br.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA