REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na poprawę BRD na dolnośląskim odcinku DK36

Wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zadania z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drodze krajowej nr 36 w województwie dolnośląskim.

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Inwestycja podzielona na 3 zadania:
Zadanie 1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK36 w miejscowości Grzeszyn”.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 36 w rejonie miejscowości Grzeszyn.


W ramach inwestycji planuje się:

– przebudowę korpusu i jezdni drogi krajowej nr 36 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1272D polegająca na dostosowaniu jezdni do wymaganej nośności 115kN;

– budowę przejścia dla pieszych z azylem w osi jezdni wraz z ustawieniem znaków aktywnych;

– przebudowę/remont zjazdów indywidualnych;

– budowę oświetlenia drogowego;

– budowę obustronnych dojść do peronów przystankowych zapewniających ciągłość komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowania;

– budowę zatok autobusowych obsługujących oba kierunki ruchu;

– oznakowania pionowego i poziomego.Zadanie 2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK36 w miejscowości Łazek”.


Zadanie będzie obejmowało m.in.:

– wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową wyspy dzielącej – azylu;

– obustronne poszerzenie jezdni;

– budowa dwóch zatok autobusowych;

– budowa chodników i łączących perony zatok autobusowych z przejściem dla pieszych i istniejącym zjazdem;

– prace związane z odwodnieniem i energetyką.


Zadanie 3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK36 w miejscowości Rogówek”.


W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

– projektu rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 polegającej na przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni;

– budowa chodników oraz dwóch zatok autobusowych.


Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36.Termin składania ofert przypada na 22.01.2019 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA