REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Słubic

Zielonogórski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Słubic. Droga ma stanowić nowy przebieg drogi krajowej nr 31, którego zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www,gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z kompletnymi materiałami do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Słubic. W założeniach droga ma omijać również sąsiedni Drzecin i Kunowice.

Termin składania ofert upływa 11 czerwca br.

Obwodnica Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31 została ujęta na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jako możliwa do realizacji, lecz bez zapewnionych środków finansowych na ten cel. Ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze było możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu z Gminą Słubice, która koszty tych prac wzięła na siebie. Zgodnie z postanowieniami porozumienia wybór wykonawcy dokumentacji, zawarcie umowy oraz nadzór nad jej realizacją leżą natomiast po stronie GDDKiA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA