REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na projekt i budowę mostu w Chrzanowie

14 lutego 2020 r. krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę mostu w Chrzanowie na potoku Luszówka. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 2 marca 2020 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zakres zamówienia obejmuje:
– wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
– wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, które obejmują:
  – inwentaryzację i przeniesienie, zabezpieczenie urządzeń obcych,
  – rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego,
  – wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogami lokalnymi wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych (kładka) w miejscu planowanych robót, budowę nowego mostu o konstrukcji ramy żelbetowej wraz z wyposażeniem,
  – budowa warstw konstrukcyjnych drogi na dojazdach do obiektu,
  – przywrócenie przejezdności i komunikacji pieszych przez nowo wykonany obiekt wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze krajowej,
  – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu inżynierskiego.

Nowy most powstanie w miejscu istniejącego obiektu, eksploatowanego od 1934 r.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA