Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Lipska

9 czerwca wiceminister infrastruktury Rafał Weber potwierdził start pierwszego przetargu na budowę drogi w woj. mazowieckim ujętej w projekcie Programu 100 obwodnic, tj. obwodnicy Lipska w ciągu DK79.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                 Z kolei w ostatnich dniach ruszyły postępowania na projekt trzech innych tras omijających Skaryszew, Łącko i Zwoleń. Wszystkie te inwestycje, ujęte w projekcie Programu budowy 100 obwodnic, wyprowadzą ruch tranzytowy z miast. Tym samym wyraźnie poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości, jak i podróżujących drogami.

– Rząd dotrzymuje słowa: ogłoszony w lutym Program budowy 100 obwodnic jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację obwodnicy Lipska w woj. mazowieckim –
powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.
Lipsko zyska obwodnicę


Rusza pierwszy przetarg na projekt i budowę mazowieckiej obwodnicy, która została ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Chodzi o prawie 6,5-kilometrową obwodnicę Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79. To również pierwszy przetarg na ten etap realizacji inwestycji spośród wszystkich obwodnic ujętych w Programie. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Projekt i budowa nowej trasy

Obecnie została już wykonana koncepcja programowa obwodnicy Lipska, czyli uszczegółowienie techniczne zapisów wskazanych w decyzji środowiskowej. Przeprowadzone zostały także szczegółowe badania warunków geologicznych terenu. Przed nami ostatni etap przygotowania inwestycji. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi.

Trasa poprowadzona jest w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką 754, koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

Cel realizacji inwestycji


Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie te jest powiązane również z realizacją innego zadania, a mianowicie obejścia Zwolenia znajdującego się na północ o Lipska.

Budowa nowej drogi wyraźnie poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny miasta i zwiększy przepustowość w samym Lipsku. Z punku widzenia kierowców, inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu zarówno dla ruchu dalekobieżnego, jak i regionalnego i turystycznego, w tym odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Co ważne, budowa zakłada zachowanie zastosowania najwyższych wymogów ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę dziewięciu obwodnic:
– Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
– Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
– Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
– Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
– Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
– Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
– Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
– Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
– Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI