REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Pilzna

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 17 czerwca 2024 r. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Przebieg

Przebieg 2,6-kilometrowej obwodnicy rozpocznie się w miejscu skrzyżowania DK94 z DK73 w Pilźnie (ul. Lwowska), gdzie zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo. Natomiast koniec odcinka będzie zlokalizowany w miejscowości Zawadka Brzostecka (początek obwodnicy Brzostku i Kołaczyc). Obwodnica będzie przebiegała nad rzeką Dulcza. Na końcowym odcinku włączy się do istniejącej DK73 za pomocą skrzyżowania typu rondo w odległości ok. 1,2 km za istniejącym skrzyżowaniem z drogą gminną 106627R w kierunku Jasła.

Zakres

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu dębickiego i przebiega przez tereny gminy miejsko-wiejskie Pilzna. Obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2 czyli po jednym pasie w każdym kierunku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia BRD).

W ramach zadania wybudowane zostaną jezdnie dodatkowe (równoległe do trasy głównej), obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, drogi dla pieszych i rowerów oraz system zarządzania ruchem. Przez rzekę Dulcza zostanie wybudowany most. Powstaną także przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz zbiorniki retencyjne.

Prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy.

Cel inwestycji

Obwodnica Pilzna to pierwsze z zadań, które zmienią przebieg i wygląd DK73 aż do Jasła. Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także Jasła, które wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem spowodują, że w efekcie końcowym kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość całego ciągu DK73.

Jest to istotne, gdyż droga krajowa nr 73 Wiśniówka k. Kielc – Jasło należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Droga ta ma też charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek, Jasło i dalej poprzez DK28 Krosno, Sanok a następnie DK84 Ustrzyki Dolne aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub DK19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA