REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na projekt i budowę S19 Dukla – Barwinek

Rzeszowski Oddział GDDKiA skierował do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek (granica państwa).

 

Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówienia, a także warunków i kryteriów udziału w przetargu.

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

– Wybór wykonawcy, to kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy. Od początku roku, uwzględniając postępowanie dotyczące S19 Dukla – Barwinek, ogłosiliśmy postępowania przetargowe na realizację 24 odcinków o łącznej długości ponad 286 km –
powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15  estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w  szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i  skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i  doliny, które w  przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i  powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640, o łącznym metrażu 23  400 mb i głębokości  od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4  500  mb i głębokości od 1 do 22 m.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA