REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na projekt obwodnicy Ostrołęki

Ogłoszony został przetarg na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK53.

Zadaniem projektanta będzie ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 15.11.2018 r.

Termin realizacji umowy: 35 miesięcy od daty zawarcia Umowy (w tym złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania Umowy).
Planowane podpisanie Umowy z Wykonawcą: 03.2019 r.

Planowany harmonogram realizacji:
– 2022 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– 2023 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– 2024 r. – 2026 r. realizacja robót budowlanych.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA