Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na projekt obwodnicy Piwnicznej

Wczoraj krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowani dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu DK87. Obwodnica, która ominie centru miasta będzie liczyć 2,5 km.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 23 maja 2019 r.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie minimum 3 wariantów obwodnicy, z przebiegiem zarówno po wschodniej i zachodniej stronie miasta. Trasa przebiegu co najmniej jednego z wariantów powinna przebiegać tak, by nie było konieczności budowy tunelu.

W ramach dokumentacji przygotować należy:
– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) – dla co najmniej trzech przebiegów obwodnicy,
– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) (szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską) dla wariantów wskazanych w decyzji środowiskowej.

Wykonawca musi też uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Oprócz budowy drogi o długości około 2,5 km powstać muszą skrzyżowania na początku i końcu obwodnicy oraz niezbędne obiekty inżynierskie, mury oporowe, drogi serwisowe i urządzenia ochrony środowiska. Zaprojektować trzeba przebudowę istniejących skrzyżowań, odwodnienia dróg, oświetlenia, infrastruktury technicznej, zjazdów oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyszłej drogi oraz terenów przyległych.

To już kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Piwnicznej. Poprzedni przetarg został unieważniony 5 marca 2019 r. zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp  ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Autor: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI