REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na projekt rozbudowy DK11 Podgaje – Jastrowie

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 11 Podgaje – Jastrowie. Termin składania ofert mija 21 listopada br. 

Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wyłonienie Wykonawcy.

Celem inwestycji jest rozbudowa DK11 na długości ponad 11 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi, zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, odnowę oznakowania pionowego i poziomego oraz poprawę odwodnienia drogowego i segregację ruchu rowerowego i pieszego. Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA