REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na projekt rozbudowy DK28 Krosno – Besko

12 grudnia rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 28 Krosno – Besko na długości ok. 17 km.

Termin składania ofert: 21 stycznia 2020 r.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych i formalnych:
– mapy do celów projektowych,
– analizy i prognozy ruchu,
– koncepcji technicznej (uproszczonej),
– materiałów do decyzji środowiskowej (DŚU),
– projektu budowlanego (PB),
– projektu wykonawczego (PW).

Wykonawca zobowiązany będzie także m.in. do pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem opracowań zamiennych, uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji drogowej i skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena oferty (60%) oraz kryteria pozacenowe: doświadczenie głównego projektanta drogowego (20%) i doświadczenie głównego projektanta mostowego (20%).

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA