Drogi Wiadomości

Przetarg na projekt rozbudowy DK74 Klemensów – Zamość

W zeszłym tygodniu lubelski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK74 Klemensów – Zamość. To kolejny etap działań związanych z modernizacją DK74 Janów Lubelski – Zosin.

Zadaniem projektantów będzie opracowanie dokumentacji obejmującej dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do obowiązujących standardów dla drogi klasy GP i obciążenia ruchem pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Droga po rozbudowie będzie miała skorygowane skrzyżowania, poprawione odwodnienie, zatoki autobusowe i chodniki. Projektanci m.in.: przeanalizują prognozy ruchu, przeprowadzą badania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne. Realizacja rozbudowy planowana jest na lata 2021-2023.

Obecnie trwają prace przy rozbudowie DK74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem (7,4 km).

W opracowaniu jest dokumentacja na korektę przebiegu w Janowie Lubelskim (8,9 km), Gorajcu (6,7 km) i Szczebrzeszynie (4 km), rozbudowy na odcinkach: Janów Lubelski – Frampol (11,7 km), Gorajec – Szczebrzeszyn (10,3 km), Zamość – Miączyn (7,3 km) i Jarosławiec – Miączyn (4,3 km). Toczy się przetarg dokumentację dla odcinków: Horyszów – Hrubieszów (18,7 km) i Hrubieszów – Zosin (13,8 km).

Autor: GDDKiA O/Lublin

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI