REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na projekt węzła na DK7 w Myślenicach

19 czerwca krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej węzła drogowego na skrzyżowaniu DK7 z drogą powiatową nr K1967 (ul. Sobieskiego) w Myślenicach.

Przyszły wykonawca ma także uzyskać niezbędne decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad budową.

Do zakresu obowiązków wykonawcy należało będzie przygotowanie:
– kompleksowej dokumentacji projektowej, m.in.: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych,
– wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
– materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
– projektu wykonawczego dla każdej z branż,
– dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego),
– wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID,
– udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji,
– sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej,
– zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Okres projektowania, uzyskiwania decyzji i nadzoru nad budową ma potrwać w sumie 46 miesięcy od podpisania umowy. Oferty można składać do 22 lipca 2019 r.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA