REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na projektowanie WOW

Ogłoszono przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK17 na parametrach drogi ekspresowej, na odc. węzeł Drewnica (z węzłem) na drodze S8 – do węzła Ząbki.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 05.04.2018 r.

Przebieg trasy:
Długość: ok. 3,6 km.
Gminy: Marki, Ząbki, Zielonka.
Węzły: Drewnica, Ząbki.

Planowany harmonogram realizacji:
– I kwartał 2019 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– I kwartał 2020 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– III kwartał 2021 r. – IV kwartał 2023 r. realizacja robót budowlanych.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA