Drogi Wiadomości

Przetarg na przebudowę DK11 w Pile

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 11 w ciągu al. Niepodległości i ul. Wodnej, na odcinku od ul. Koszalińskiej do ronda Jana Pawła II w Pile. Termin składania ofert mija 28 lutego.

Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego przeprowadzi remont polegający na naprawie nawierzchni drogi wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Termin składania ofert mija 28 lutego br. o godz. 09:45.

Zakres przebudowy będzie obejmował:
– sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej jezdni i zatok,
– ułożenie nowej warstwy ścieralnej SMA na jezdni i zatokach,
– wymiana krawężników na nowe krawężniki betonowe,
– przebudowę skrzyżowania z ul. Niemcewicza – wykonanie pasa dla pojazdów skręcających w lewo,
– przebudowę skrzyżowania z ul. Popiełuszki na skrzyżowanie typu mini rondo o średnicy zewnętrznej 20 m,
– wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do ronda Jana Pawła II.

Roboty należy wykonać w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem przerwy zimowej od 15 grudnia do 15 marca.

Autor: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI