REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na przebudowę DK18 Olszyna – Golnice

6 grudnia br. zielonogórski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna – Golonice. Termin składania ofert na dostosowanie pierwszych 22 km drogi do parametrów autostrady mija 15 stycznia 2019 r.

     
– To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział w sierpniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podjął wówczas decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie południowej jezdni przyszłej autostrady A18 na odcinku od węzła Olszyna – węzła Golnice. Zapowiedział również wówczas, że przetargi na pierwsze odcinki zostaną ogłoszone do końca 2018 r.

Zgodnie z zapowiedzią 6 grudnia ogłoszony został przetarg na przebudowę pierwszych 22 km drogi i dostosowanie do parametrów autostrady. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odc. od km 11,86 do km 33,76 wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu „półkoniczyna”), obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most, 1 przejście pod autostradą).

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 odcinek Olszyna – Golnice do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugą fazę (pierwszą stanowiła budowa jezdni północnej) realizacji autostrady A18 i obejmować będzie między innymi:
– dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
– budowę dróg podłużnych – dojazdowych,
– przebudowę elementów węzłów autostradowych,
– budowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących,
– budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA),
– budowę elementów systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
– budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych,
– ochronę dóbr kultury.

Inwestycja podzielona jest na niżej wymienione odcinki realizacyjne:
– odcinek węzeł Olszyna do km 11,86,
– odcinek od km 11,86 do km 33,76,
– odcinek od km 33,76 – granica województwa,
– odcinek granica województwa – węzeł „Golnice”.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA