Drogi Wiadomości

Przetarg na przebudowę DK22 granica województwa – Jastrowie

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 22 na odc. granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie. Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 23 grudnia.

Termin realizacji to 270 dni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem terminów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Planowany termin wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy to I kwartał 2020.

Prace na długości prawie 15 km będą obejmowały:
– wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi,
– remont poboczy,
– remont istniejących skrzyżowań (z wydzieleniem pasów lewoskrętów),
– remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych,
– remont nawierzchni zjazdów,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– montaż stalowych barier ochronnych.

Korzyści, jakie wynikną z prac budowlanych to między innymi poprawa komfortu i płynności jazdy, a tym samym zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Autor: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI