REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na przebudowę DK22 Ostrowiec – Szwecja

Szczeciński Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przebudowę 2,9 km odcinka drogi krajowej nr 22 Ostrowiec – Szwecja. Oferty zainteresowane firmy mogą składać do 8 lipca br.

Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Terminy i kryteria

Dla inwestycji został opracowany projekt budowlany i uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z tym, po podpisaniu umowy GDDKiA przekaże wykonawcy plac budowy i będą mogły ruszyć prace budowlane. Na ich wykonanie przewidziano 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).

Kryterium oceny ofert w przetargu będzie cena.

Droga dostosowana do współczesnych standardów

Inwestycja obejmuję całkowitą przebudowę drogi krajowej nr 22 od miejscowości Ostrowiec do początku realizowanej obecnie w formule „Projektuj i buduj” obwodnicy Szwecji. Obecna, zniszczona nawierzchnia drogi, zostanie zastąpiona nową nawierzchnią dostosowaną do obecnie obowiązujących obciążeń 11,5 ton/oś. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 2,3 metra i obustronne opaski po 0,5 m. Na całej trasie, po jej wschodniej stronie, powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Lewoskręty pojawią się na przebudowanym skrzyżowaniu z drogą powiatową do Głowaczewa. W Nowej Szwecji powstaną dodatkowe jezdnie zapewniające obsługę terenu przyległego do drogi, a także ekrany akustyczne. Zostaną wykonane cztery zatoki autobusowe, a droga zyska też nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Będzie bezpieczniej i wygodniej

Efektem przebudowy będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi dzięki budowie ścieżki pieszo-rowerowej (rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodów) oraz przebudowie skrzyżowania z drogą do Głowaczewa. Nowa równa nawierzchnia zapewni komfort podróży, a dostosowanie jej do obecnych norm w zakresie nośności zapewni jej trwałość na wiele kolejnych lat.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA