REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z LSSE w Legnicy

Ogłoszony został przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w pobliżu zakładów Winkelmann w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

Grafika: UM Legnica, www.pap-mediaroom.pl
Grafika: UM Legnica, www.pap-mediaroom.pl

Inwestycja będzie realizowana formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej celem jest poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych. Termin składania ofert do 31 lipca.

Na tę ważną inwestycję drogową Legnica otrzymał blisko 29,4   mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Obejmie ona oprócz budowy ronda turbinowego także powstanie ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia, przebudowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin realizacji w latach 2023-2026.

Prezydent Tadeusz Krzakowski podkreśla, ze rozwój infrastruktury zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną miasta jest jednym z priorytetów. I właśnie przebudowa skrzyżowania na ul. Jaworzyńskiej jest kolejnym tego przykładem. – Dzięki powstaniu w tym miejscu ronda turbinowego znacznie poprawi się dojazd i wyjazd z zakładów LSSE, przepustowość, płynność i bezpieczeństwo ruchu pojazdów – dodaje prezydent Tadeusz Krzakowski.

Ul. Jaworzyńska jest jedną z najważniejszych arterii w mieście. Stanowi połączenie autostrady A4 – w ciągu obwodnicy zachodniej z   drogami ekspresową S3, krajową nr 94 i wojewódzką nr 364. Jest także główną trasą dojazdową do LSSE zarówno dla pracowników jaki i dostaw. To powoduje duże natężenie ruchu i zatory. Budowa ronda znacznie te trudności usunie.

Wcześniej została otwarta nowa arteria komunikacyjna w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka. Ten bardzo ważny dla naszego miasta układ komunikacyjny usprawnił dojazd do wielu newralgicznych miejsc. Połączył m.in. atrakcyjny teren inwestycyjny z istniejącymi i powstającymi zakładami oraz drogami A4 i S3. Po włączeniu jej do budowanej obecnie zbiorczej drogi południowej (etap III) odciąży ruch w centrum miasta, ułatwi też dojazd do osiedli, szkół i szpitala i zakładów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Powstała też droga klasy Z, łącząca ul. Giełdową (dawną Myśliwską) z terenami produkcyjno-usługowymi (tzw. Legnica II) i obwodnicą zachodnią. Budowa tej drogi była   kontynuacją zakończonej kilka lat temu inwestycji, związanej z uzbrojeniem i budową ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej, które skomunikowały atrakcyjne tereny inwestycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, obwodnicą zachodnią i autostradą A4.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA