REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na przebudowę skrzyżowania w Sławkowie

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie. Wykonawca będzie miał osiem miesięcy na realizację całego zakresu inwestycji.

Mapa: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

To kolejna inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Dzięki niej wykonawca zlikwiduje niebezpieczny punkt na mapie drogowej województwa śląskiego. Wcześniej na tym skrzyżowaniu dochodziło do licznych kolizji i wypadków – nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dzięki sterowaniu ruchem sygnalizacją świetlną drogowcy ograniczą ryzyko wystąpienia wypadków drogowych – w szczególności dla relacji poprzecznych. Realizacja infrastruktury dla pieszych i rowerzystów pozwoli na kompleksową i bezpieczną obsługę komunikacyjną wszystkich użytkowników tego układu drogowego.

Zakres prac

W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni jezdni DK94 na długości około 700 m, przebudowę geometrii skrzyżowania m.in. za sprawą wydzielonych lewoskrętów, korektę geometrii wlotów bocznych, wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz jej skoordynowanie z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Gwarków Sławkowskich i Wrocławską. Ponadto w rejonie skrzyżowania z ul. Okradzionowską powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a w ciągu ul. Księża Droga istniejący chodnik zostanie przebudowany. Pracom drogowym towarzyszyć będą przebudowy zjazdów i poboczy oraz odwodnienia w postaci zabudowy wpustów ulicznych oraz rowów przydrożnych.

System realizacji i termin składania ofert

Inwestycja zrealizowana będzie w systemie tradycyjnym, na podstawie wykonanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej. Wartość umowy na wykonanie dokumentacji wyniosła ponad 365 tys. zł. Termin składania ofert wyznaczono na 15 marca 2024 r.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc.).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA