REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Przetarg na przebudowę skrzyżowania Zakopianki z DP w Krzyszkowicach

25 marca krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową w Krzyszkowicach.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Oferty można składać do 4 maja 2020 r.

Zakres zadań do wykonania


Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przygotować: kompleksową dokumentację projektową, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne włącznie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jego zadaniem będzie także przygotowanie dokumentacji przetargowej i udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych. Okres dokumentacyjny wraz z uzyskaniem decyzji ZRID może trwać 22 miesiące.

Inwestycja zgodnie z zapowiedziami


Przypominamy, że 16 stycznia 2020 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Krzyszkowic oraz władzami gminy i powiatu dotyczące przebudowy skrzyżowania na DK7 w tej miejscowości na bezkolizyjny węzeł. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, jakie działania już zostały pojęte ze strony GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła i o tym, że zgodnie ze wstępną koncepcją po przebudowie skrzyżowania przejazd drogą powiatową odbywał się będzie pod jezdnią drogi krajowej DK7. Poinformowano również, że przygotowano Program Inwestycji i po jego podpisaniu przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka zostanie ogłoszony przetarg. Przedstawiciel samorządu powiatowego poinformował także zebranych na spotkaniu, że 16 stycznia 2020 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przeznaczeniu 2 mln zł na budowę węzła w Krzyszkowicach. Zapewnił także, że służby powiatu działać będą bez zwłoki przy wydawaniu niezbędnych uzgodnień. Burmistrz Myślenic zapewnił o przeznaczeniu 0,5 mln zł na tą inwestycję ze strony gminy. Te wszystkie informacje nie przekonały części mieszkańców, którzy 25 stycznia 2020 r. wyszli na Zakopiankę pomiędzy godz. 8.00 i 11.00, utrudniając przejazd podróżnym. Tymczasem zgodnie z zapowiedziami Minister podpisał Program Inwestycji, a my przygotowaliśmy i ogłosiliśmy przetarg.

Skrzyżowanie w Krzyszkowicach w aktualnej formie


Obecnie jest to skrzyżowania DK7 z drogą powiatową oraz drogą gminną zlokalizowane na jednym poziomie. W jego obrębie znajdują się drogi zbiorczo-rozprowadzające oraz przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które przy obecnym poziomie natężenia ruchu nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszym. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. natężenie ruchu na tym odcinku wynosiło 30 397 pojazdów na dobę i miało tendencję wzrostową.

Skrzyżowanie po przebudowie


Bazując na opracowanej już przez biuro projektowe wstępnej koncepcji korekty istniejącego skrzyżowania w Krzyszkowicach przewiduje się rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego m.in. poprzez budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie, likwidację pasa do skrętu w lewo z drogi krajowej na drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego dwie jezdnie DK7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK7. W koncepcji zaprojektowano nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej z Zakopianką, obsługujące tylko relacje skrętu w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i włączania do DK7. Drogę powiatową w skorygowanym przebiegu planuje się prowadzić w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK7 w tunelu, w którym powstanie także w chodnik dla pieszych.

Poprawi się bezpieczeństwo


Wybudowanie układu drogowego dwupoziomowego w miejsce jednopoziomowego w Krzyszkowicach, z równoczesną likwidacją lewoskrętów na skrzyżowaniu i pozostawieniem jedynie wlotów ze skrętami w prawo, budową pasów włączenia, wyłączenia oraz tunelu pod DK7, przyczynią się do poprawy:
– bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych poprzez minimalizacje punktów kolizji,
– płynności ruchu i skrócenia czasu przejazdu użytkowników dróg wchodzących w zakres inwestycji,
– jakości powietrza przez zmniejszenie emisji spalin po upłynnieniu ruchu.

Kalendarium

2018: przygotowano wstępną koncepcję przebudowy.
2020-2023: prace przygotowawcze.
2023-2024: realizacja robót.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA