REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na realizację obwodnicy Pradeł

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na realizację 2,3-kilometrowej obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Składanie ofert i czas na realizację inwestycji

Na oferty dla budowy obwodnicy Pradeł GDDKiA czeka do 3 lipca 2024 r., a o wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

Obwodnica Pradeł

Ponad 2-kilometrowe północne obejście miejscowości zostanie zrealizowane po nowym śladzie jako jednojezdniowa droga wyposażona w dwa pasy ruchu. Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi dostosowanej do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony/oś, przebudowę istniejącego odcinka DK78 na długości ponad 1,2 km, budowę jezdni dodatkowych dla obsługi przyległego terenu. Powstanie na niej skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo. Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w ramach tego zadania należą wiadukt drogowy nad drogą wojewódzką nr 794, most nad rzeką Krztynia wraz ze szlakiem migracji zwierząt oraz drogą dojazdową, przejście zwierząt dużych i małych nad DK78.

W ramach zadania powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, obustronne zatoki do kontroli pojazdów, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa tej obwodnicy stanowi część wspólnego przedsięwzięcia budowy DK78 na odcinku Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA