REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na realizację obwodnicy Stargardu w ciągu DK20

Szczeciński Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20. Długość inwestycji to 4,5 km. Termin składania ofert został wyznaczony na 26 stycznia 2024 r.

Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Przetarg i kryteria

Kryteriami oceny ofert jest w 55 proc. cena, w 10 proc. przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 30 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Projekt i budowa drogi

W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 17  miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA zakłada, że stanie się to w 2025 r. co pozwoli rozpocząć roboty, na które założono 15 miesięcy.  Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. 

Obwodnica wyprowadzi ostatnią drogę krajową ze Stargardu

Od kilkunastu lat, dzięki południowej obwodnicy, kierowcy omijają miasto korzystając z drogi ekspresowej S10. Za kilka lat z centrum Stargardu zniknie droga krajowa nr 20. Trasa ta obecnie prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10 przez miejscowości Święte i Strachocin do miasta, gdzie na trasie przejazdu jest wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, zmniejszając hałas i ograniczając inne negatywne oddziaływania ruchu drogowego. Skróci się też dystans jaki będą pokonywać kierowcy. Obecnie długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto to 7,4 km, przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km. Biorąc pod uwagę charakterystykę drogi w mieście (ograniczona prędkość, skrzyżowania i przejścia dla pieszych) obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie.

Trasa obwodnicy

Obwodnica Stargardu będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Droga rozpocznie się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Planowana jest w ramach inwestycji przebudowa połączenia S10/DK20 po północnej stronie węzła. Trasa obwodnicy będzie prowadziła w kierunku północnym. Przejdzie przez dolinę rzeki Krąpiel, następnie drogę powiatową Strachocin – Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej. Dalej obwodnica przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard – Gdańsk i włączy się w obecny przebieg DK20 około 500 metrów za granicą miasta Stargard.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA