REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na realizację obwodnicy Wąchocka

15 czerwca 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na realizację obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42. Materiały przetargowe zostały przesłane do Dziennika UE, a to oznacza, że ogłoszenie postępowaniu ukaże się w najbliższych dniach.

  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Obwodnica Wąchocka jest pierwszą świętokrzyską inwestycją, którą będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Miasto odetchnie, kierowcy pojadą szybciej


Obwodnica Wąchocka o długości około 11,7 km biec będzie nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej. Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z ciasnego rynku w Wąchocku, przez co poprawi się bezpieczeństwo ruchu i komfort życia mieszkańców miasta. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42 komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i Podkarpacia.

Prawie 12 kilometrów nowej dwujezdniowej drogi


W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), czterech skrzyżowań, w tym trzech z sygnalizacją świetlną, 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych), dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadania zaktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej z możliwością optymalizacji rozwiązań oraz wybudowanie obwodnicy w okresie 39 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych w czasie prac budowlanych. Skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące będzie jednym z kryteriów oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2020-2024.

Inwestycja gotowa do realizacji


Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Decyzje środowiskowa i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostały wydane, a grunty wykupione:
– w 2010 r. wykonano powierzchniowe badania archeologiczne,
– w 2011 r. uzyskano decyzję ZRID (zaktualizowana w 2017 r.),
– w latach 2012-2018 wypłacono odszkodowania za nabyte nieruchomości,
– w latach 2012-2016 zrealizowano rozbiórkę obiektów kubaturowych, likwidację przyłączy gazowych, częściową wycinkę drzew.

W Programie budowy 100 obwodnic na terenie województwa świętokrzyskiego zapisane zostały jeszcze obwodnice:
– Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78,
– Osieka w ciągu drągi krajowej nr 79,
– Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA