Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na remont 3 mostów w ciągu DK9, 73 i 94

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont trzech mostów w ciągu dróg krajowych nr 9, 73 i 94. Do 22 kwietnia można składać oferty w przetargu na remont mostów w m. Nowa Dęba (DK9), m. Klecie (DK73) i m. Radymno (DK94).

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Postępowanie obejmuje trzy zadania:
Część 1. Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu DK9 Radom – Rzeszów w km 142+657.
Część 2. Remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu DK73 Wiśniówka – Jasło w km 149+546.
Część 3. Remont mostu przez rz. San w m. Radymno, w ciągu DK94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667+477.

Konieczność przeprowadzenia robót remontowych spowodowana jest istniejącymi uszkodzeniami nawierzchni jezdni, nawierzchni kap chodnikowych oraz pozostałych elementów wyposażenia obiektów jak np. ubytki betonu na obiekcie czy uszkodzenia systemu odwodnienia, barier, gzymsów, balustrad.

Zamówienie obejmuje realizację robót tzw. połówkami, czyli z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia robót. Roboty będą polegały na:
– rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,
– remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,
– przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,
– rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,
– remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz kryteria pozacenowe: okres gwarancji (20%) i termin realizacji (20%).

Planowany termin realizacji zamówienia to maksymalnie listopad 2020 r.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI