REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na remont A4 na odcinku PPO Karwiany

W zeszłym tygodniu wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na „Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany”. Termin składania ofert 08.04.2019 r. godz. 10:30.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie remontu obu jezdni autostrady A4 w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Karwiany w km 155+850 ÷ 156+950, jezdni manewrowych i miejsc postojowych (lokalnie) na parkingu przy PPO oraz drogi dojazdowej.

W ramach zadania wykonane zostaną między innymi:
– prace przygotowawcze i organizacyjne: dokumentacja projektowa, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami, wykonanie odcinka próbnego, zapewnienie wody pitnej dla użytkowników drogi,
– frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa),
– ułożenie podbudowy zasadniczej, wiążącej i ścieralnej,
– wymiana barier betonowych i plastikowych,
– wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
– wymianę dylatacji bitumicznych.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 66 dni od daty podpisania umowy.

W kryterium wyboru ofert brane będą pod uwagę:
- Cena (C) – 60%,
- Okres gwarancji (G) – 20%,
- Termin opracowania dokumentacji projektowej (Tp) – 5%,
- Czas trwania utrudnień w ruchu w ciągu autostrady (Cu) – 15%.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA