REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na remont DK11 Al. Niepodległości w Pile etap III

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont drogi krajowej nr 11 Al. Niepodległości w Pile etap III. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 134 dni od podpisania umowy.

Przebudowa Al. Niepodległości etap III na odcinku od alei Wyzwolenia (km 180+350) do alei Koszalińskiej w Pile (km 181+830) obejmuje:
- remont nawierzchni jezdni, zatok i chodników,
- przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy,
- roboty wykończeniowe w tym humusowanie oraz obsianie mieszankami traw.

Kryteria wyboru ofert i termin składania ofert.
a) Cena – 60%,
b) Długość okresu gwarancji – 15%,
c) Dodatkowy personel Wykonawcy – 4%,
d) Zatrudnienie osoby bezrobotnej – 1%,
e) Skrócenie terminu wykonania robót – 20%.

Termin składania ofert został wyznaczony na 16 czerwca br. godz. 11:15.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA