REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na remont DK11 Oleśnica – Chodzież

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont ponad 2 km odcinka drogi krajowej nr 11 Oleśnica – Chodzież. Termin składania ofert mija 26 czerwca br. o godz. 9:45.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1) Cena – 60%
2) Skrócenie terminu wykonania robót – 20%
3) Długość okresu gwarancji – 15%
4) Dodatkowy Personel Wykonawcy – 4%
5) Zatrudnienie osoby bezrobotnej – 1%

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 134 dni od dnia podpisania umowy.

Okres realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert, termin może ulec skróceniu o maksymalnie 14 dni.

W ramach remontu ponad 2 kilometrowego odcinka DK11 przewiduje się wykonanie następujących robót:
– przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,
– frezowanie nawierzchni,
– remont cząstkowy nawierzchni,
– warstwy ścieralnej,
– oznakowania poziomego i pionowego.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA