Drogi Wiadomości

Przetarg na remont DK11 Piła – Ługi Ujskie

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont ponad 4 kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 11 Piła – Ługi Ujskie. Termin składania ofert został wyznaczony na 23 lipca br. do godz. 10:00.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan
Termin realizacji to 140 dni od dnia podpisania umowy. Termin ten jednak może ulec skróceniu o 10 lub 20 dni.

W ramach remontu odcinka DK11 zostaną wykonane następujące roboty:
– frezowanie nawierzchni,
– remont cząstkowy nawierzchni,
– ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,
– uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI