REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na remont dwóch odc. DK12

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont DK12 w m. Pleszew oraz na odcinku Kościelna Wieś – Kalisz. Zadanie obejmuje remont nawierzchni na odcinku ponad 4 km wraz wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

Oferty należy składać do 3 lipca br. do godz. 10:15.

Roboty należy wykonać maksymalnie w terminie 63/70/77 dni od dnia zawarcia umowy (deklarowana przez Wykonawcę w kryterium – termin realizacji zamówienia).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru ofert:
a) Cena – 60%,
b) Termin realizacji zamówienia – 20%,
c) Długość okresu gwarancji – 15%,
d) Aspekty społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej – 5%.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA