REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na remont linii Hajnówka – Siemianówka – Świsłocz

Sprawniejszy przewóz towarów w rejonie przejścia granicznego w Siemianówce, wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo–drogowych – to główne efekty inwestycji PLK na towarowych liniach od granicy do Chryzanowa (Zabłotczyzny) i Hajnówki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii Chryzanów (Zabłotczyzna) – granica państwa (nr 59) oraz remont torów na stacji Siemianówka i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na trasie Hajnówka – Siemianówka (nr 31).

Sprawniejszy przewóz towarów od granicy do Chryzanowa (Zabłotczyzny)

Rewitalizacja linii szerokotorowej obejmie kompleksową wymianę ponad 20 km toru i rozjazdów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozu ładunków oraz przepustowość linii. Nastawnia na stacji Siemianówka zostanie przebudowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia komputerowe. Zapewnią one bezpieczną i sprawną jazdę pociągów w rejonie przygranicznym. W ramach inwestycji PLK wyremontują 13 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów m.in. na rzece Narewce. Na 13 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa, co dodatkowo wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Wzmocnione obiekty inżynieryjne oraz nowy tor pozwolą na przejazd cięższych składów towarowych (o nacisku min. 245 kN/oś) z prędkością 60 km/h. Wyższa przepustowość linii ułatwi przejazd większej liczby pociągów. Inwestycja będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”.

Roboty budowlane zaplanowano na lata 2018-2020. Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S)” będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Funduszu Kolejowego oraz ze środków budżetowych. Inwestycja jest szacowana na 100 mln zł netto.

Większe możliwości linii Hajnówka – Siemianówka

PLK zaplanowały remont torów na stacji Siemianówka, który poprawi obsługę pociągów przewożących towary z punktu przeładunkowego w Siemianówce do innych regionów. Na stacji Siemianówka zaplanowano wymianę ok. 5 km torów. Na trasie do Hajnówki wybudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja pozwoli na zwiększenie przepustowości linii (nr 31) na odc. Siemianówka – Hajnówka, czyli bezpieczny przejazd większej liczby pociągów.

Projekt „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz” zostanie zrealizowany w ramach szerszego projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”. Wartość prac oszacowano na 32 mln zł netto. Będą realizowane ze środków budżetowych w latach 2018-2022. Inwestycja pomoże gospodarce Podlasia. Dzięki bardziej konkurencyjnym przewozom ładunków po torach, będzie mniej tirów na drogach – to korzystne dla środowiska naturalnego.

Inwestycje PLK przy wschodniej granicy

Poprawa jakości przewozu towarów koleją to jeden z celów Krajowego Programu Kolejowego. PLK w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” zrealizują prace na ośmiu przejściach granicznych.
 
W ubiegłym roku prowadzono prace na szerokotorowych szlakach w rejonie przejścia w Terespolu. Tory zostały dostosowane do przyjmowania dłuższych i cięższych składów.

Od 2017 r. trwają prace na przejściu w Medyce. Warunki przewozów poprawi wymiana i wydłużenie dwóch torów do długości 1050 m, wymiana rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej oraz rewitalizacja obiektów inżynieryjnych.

Autor: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA