Mosty Wiadomości

Przetarg na remont mostu w Nowej Dębie

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 9 (km 141+339) nad rzeką Dęba w Nowej Dębie. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 19 lutego 2019 r.

Most w Nowej Dębie, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Most w Nowej Dębie, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą: cena (60%), okres gwarancji (20%) i termin realizacji (20%). GDDKiA oczekuje, że termin wykonania robót budowlanych wyniesie maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu, obejmujący realizację robót „połówkami” z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia prac na obiekcie.

Remont polegał będzie m.in. na:
– rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,
– remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,
– przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,
– rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,
– remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI