REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na remont mostu w Stalowej Woli

Ogłoszono przetarg na remont mostu przez rzekę Jelonek w Stalowej Woli. W ramach inwestycji wykonawca zaprojektuje i wykona roboty remontowe polegających m.in. na zabezpieczeniu dźwigarów i strefy podparcia mostu.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej nr 77 w m. Stalowa Wola. Zamówienie realizowane w systemie „projektuj-buduj” obejmuje m.in:
– opracowanie koncepcji wraz z projektem wykonawczym remontu mostu w tym szczególnie zabezpieczania dźwigarów i stref podparcia;
– opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych przy uwzględnieniu etapowania robót w tym konieczność ich prowadzenia pod ruchem z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na obiekcie;
– opracowanie koncepcji technicznej i projektu wykonawczego (przekroje poprzeczne i podłużne) zawierające zakres wszystkich prac zabezpieczających na obiekcie;
– roboty przygotowawcze, naprawa i zabezpieczenie dźwigarów wraz ze strefami podparcia;
– wymiana balustrad mostowych wraz z wykonaniem nadbetonów gzymsów w celu dostosowania wysokości balustrad do wymogów wynikających z rozporządzenia;
– odtworzenie nawierzchni żywicznych na obiekcie wraz z korektą wysokościową istniejącego chodnika na dojściach do obiektu;
– zabezpieczenie urządzeń obcych na obiekcie na czas prowadzenia prac naprawczych i zabezpieczających.

Zakończenie robót zaplanowane jest w grudniu tego roku.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA