Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na remont mostu w Tryńczy

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i remont mostu w Tryńczy w ciągu drogi krajowej nr 77. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 22 lipca br.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zakres prac

Zamówienie w systemie projektuj-buduj obejmuje:
– opracowanie projektu wykonawczego remontu mostu;
– roboty przygotowawcze i rozbiórkę elementów pomostów chodników;
– wymianę skorodowanych elementów stalowych konstrukcji wsporczej i wykonanie konstrukcji pomostów chodników wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym nowych elementów;
– wykonanie nawierzchni chodników i dylatacji z blach płaskich, nad podporami, w ciągu chodników;
– naprawę uszkodzeń (deformacji po uderzeniach pojazdów) ram portalowych kratownic;
– naprawę uszkodzeń powłok antykorozyjnych stalowej konstrukcji nośnej i łożysk;
– naprawy uszkodzeń podpór.

Termin realizacji zadania to grudzień 2020 r.

Celowość realizacji


Zasadniczym celem realizacji zadania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających, pozwalających na bezpieczne użytkowanie mostu do czasu jego przebudowy.

Obecnie wprowadzono ograniczenia w ruchu pieszym poprzez zamknięcie dla ruchu lewego chodnika, z uwagi na bardzo zły stan techniczny stalowych elementów pomostu. Także na drugim chodniku stwierdzono postępującą korozję kątowników stalowych i blach podtrzymujących nawierzchnię co powoduje konieczność wymiany tych elementów.

Poza remontem chodników naprawy wymagają także zdeformowane, w wyniku uderzeń pojazdów, ramy portalowe kratownic stalowych oraz uszkodzenia powłok antykorozyjnych stalowej konstrukcji nośnej i łożysk, a także uszkodzenia trzonów, ścianek zaplecznych i skrzydeł betonowych podpór mostu.

Wykonany remont nie zmieni istniejących parametrów obiektu a roboty mają charakter odtworzeniowy. Obiekt w dalszym ciągu będzie nienormatywny ze względu na nośność i skrajnię poziomą.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI