REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku w ciągu drogi krajowej nr 28 (długość 2,83 km). Otwarcie ofert zaplanowano na 8 kwietnia br.

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:
– odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,
– robotach rozbiórkowych,
– robotach ziemnych (wykopy, nasypy)
– remoncie kanalizacji drogowej;
– odwodnieniu korpusu drogowego,
– wykonaniu frezowania nawierzchni,
– wykonaniu podbudów,
– wykonaniu nawierzchni,
– pracach wykończeniowych,
– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonaniu elementów ulic.

Proponowany termin realizacji zamówienia to: min. 12 listopada 2019 r., max. 10 grudnia 2019 r. Kryteriami wyboru ofert będą cena oraz kryteria pozacenowe, w tym m.in. termin realizacji kontraktu.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA