Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na remont wiaduktów węzła A4 Kraków Wieliczka

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie prac remontowych na wiaduktach i łącznicach węzła A4 Kraków Wieliczka. Oferty można składać do 24 sierpnia 2022 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zakres zadania

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektów technologicznych dla robót remontowych oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń. Opracuje również i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz przygotuje dokumentację robót budowlanych.

Prace remontowe obejmą wymianę desek gzymsowych na czterech obiektach oraz częściową wymianę i naprawę elementów ich wyposażenia. W trakcie robót wymagane będzie skuteczne i trwałe usunięcie wszystkich stwierdzonych uszkodzeń, w tym: uzupełnienie ubytków materiału, zabezpieczenia powierzchniowe, likwidacja przecieków oraz uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia.

Prace prowadzone będą na podporach, konstrukcjach ustrojów nośnych i dojazdach:
– łącznicy Kraków – Tarnów,  
– wiaduktu relacji Kraków – Wieliczka,  
– wiaduktu relacji Wieliczka – Kraków,  
– łącznicy Wieliczka – Balice.  

Prace w systemie 24-godzinnym

Według pomiarów przeprowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, w rejonie węzła Kraków Wieliczka średnio na dobę przejeżdża od 75 000 do 79 000 pojazdów. Aby zminimalizować utrudnienia dla licznie korzystających z węzła kierowców, przyszłemu wykonawcy GDDKiA postawiła kilka warunków: 
– wymaga przygotowania organizacji ruchu uwzględniającej prowadzenie robót w systemie 24-godzinnym, od poniedziałku do piątku, a w soboty do godz. 15.00, 
– prace należy prowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu na autostradzie A4, 
– preferowane utrzymanie ruchu na autostradzie A4 na trzech pasach ruchu, dopuszcza się zawężanie do dwóch pasów ruchu w wyjątkowych przypadkach, 
– prace remontowe w zakresie wymiany desek gzymsowych należy wykonywać jednocześnie na wszystkich obiektach nad A4,   
– utrudnienia powinny ograniczyć się do realizacji robót remontowych max. do 4 miesięcy. 
 
W przypadku łącznic GDDKiA wymaga, aby ruch został utrzymany. Dopuszczalne jest tylko krótkie zamknięcia ruchu w godzinach nocnych, jednak pod warunkiem wyznaczenia tras objazdu.

Maksymalny termin zakończenia remontu wynosi 200 dni, licząc od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego tj. od 1 grudnia do 30 marca.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI