Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na remonty DK19 i DK28

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na remonty: drogi krajowej nr 19 w Trzcianie (ok. 1,7 km), Tylawie (2,25 km) i Lutoryżu (2,1 km) oraz drogi krajowej nr 28 w Rymanowie (1,15 km).

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zamówienie podzielone zostało na 4 części:
Część I:
Remont drogi krajowej nr 19 na odcinkach:
- od km 277+200 do km 278+205 w miejscowości Trzciana,
- od km 278+275 do km 279+000 w miejscowości Trzciana,
- od km 279+900 do km 282+150 w miejscowości Tylawa.
Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających m.in. na:
- robotach przygotowawczych,
- robotach rozbiórkowych,
- wykonaniu frezowania nawierzchni,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- pracach wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Część II:
Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 204+800 do km 206+900 w miejscowości Lutoryż.
Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających m.in. na:
- robotach przygotowawczych,
- robotach rozbiórkowych,
- wykonaniu frezowania nawierzchni,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- pracach wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Część III:

Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 248+400 do km 249+550 w miejscowości Rymanów.
Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających m.in. na:
- robotach przygotowawczych,
- robotach rozbiórkowych,
- wykonaniu frezowania nawierzchni,
- wymianie i regulacji wpustów i włazów ulicznych,
- odwodnieniu korpusu drogowego w tym kanalizacji deszczowej,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- pracach wykończeniowych,
- wykonaniu elementów ulic,
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Część IV:
Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 196+850 do km 196+970, od km 194+600 do km 196+300, od km 200+640 do km 200+750.
Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających m.in. na:
- przygotowaniu i uzgodnieniu dokumentacji technicznej przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
- robotach przygotowawczych
,- robotach rozbiórkowych,
- wykonaniu frezowania nawierzchni,
- wykonaniu robót ziemnych,
- wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego wraz z kanalizacją deszczową,
- wymianie i regulacji wpustów i włazów ulicznych,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- wykonaniu elementów ulic,
- pracach wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Termin realizacji pierwszych trzech części to 29 listopada br. natomiast części czwartej 30 czerwca 2020 r.

Kryteria wyboru ofert to cena, okres gwarancji i termin realizacji. Na oferty czekamy do 31 lipca 2019 r.
 
Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI