REKLAMA
Kolej Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na rewitalizację linii w Dąbrowie Górniczej

Wczoraj PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na rewitalizacje linii kolejowej Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Koszt projektu szacowany jest na ponad 42 mln zł.

Poprawa linii Tunel – Bukowno – Sosnowiec Południowy (nr 62) to jedno z zadań, które ułatwi m.in. przewóz towarów na Górnym Śląsku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację odcinka Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Zarządca infrastruktury wyremontuje ok. 8 km torów, obiekty inżynieryjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjną oraz infrastrukturę do obsługi podróżnych.

Dla pasażerów bardziej komfortowe dwie stacje

Inwestycja obejmie przebudowę peronów na stacjach Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce i Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Perony będą podwyższone do 76 cm i wyposażone w elementy małej architektury – wiaty, ławki, gabloty informacyjne, nowe nagłośnienie a także dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Większy komfort i bezpieczeństwo podróżnym zapewni nowe oświetlenie peronów i dróg dojścia oraz czytelne oznakowanie stacji. Składy pasażerskie pojadą do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h (obecnie 70 km/h). Podniesienie prędkości w ruchu kolejowym zapewni wymiana torów oraz 14 rozjazdów, które zostaną wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania. Zostanie również przebudowana sieć trakcyjna. Prace przewidują także remont 4 obiektów inżynieryjnych.

Podpisanie umowy na odcinek Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia planowane jest w lipcu 2018 r. a zakończenie wszystkich prac w IV kwartale 2019 r. W Krajowym Programie Kolejowym projekt „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” szacowany jest łącznie na ponad 200 mln zł i finansowany z budżetu państwa.

Sprawny transport kolejowy na Śląsku

Jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w perspektywie finansowej 2014-2020 jest poprawa warunków dla transportu kolejowego. Dzięki inwestycjom znacząco zmienia się stan infrastruktury kolejowej, co przekłada się na wzrost efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka komunikacji.

Inwestycja w liczbach:
– 8 km torów,


- 8 km sieci trakcyjnej,

- 14 rozjazdów,

- 2 przebudowane perony,

- 4 obiekty inżynieryjne.

Projekt pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” – finansowany jest z budżetu państwa.

Autor: Jacek Karniewski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA